3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta Nr. 22-00-A01612-000018   Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”.   Projekta otrajā pusgadā (03.-08.2023.), projekta partneri ir strādājuši pie sekojošu aktivitāšu  īstenošanu: Aprīkojuma, tehnoloģiju un materiālu iegāde: Izveidotā darba grupa, atbilstoši iepriekš izveidotajai metodikai, identificēja nepieciešamos […]

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta Nr. 22-00-A01612-000018 Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”. Projekta pirmajos sešos īstenošanas mēnešos, projekta partneri ir uzsākuši šādas aktivitātes: • Metodikas izstrāde kultūraugu vizuālai novērtēšanai: Darba grupā, kas sastāvēja no vairāku partneru pārstāvjiem, tika lemts par […]

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta Nr. 22-00-A01612-000018 Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību, realizējot nacionāli nozīmīgu uz inovācijām vērstu projektu un ieviešot nozarē jaunus tehniskos risinājumus. Projekta specifiskais mērķis jeb EIP grupas vīzija […]